يکشنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٥
 • شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم
  شهر تاریخی،شهرکاروانسراهای سنگی جاده ابریشم...

 • تقدیر نامه مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان
  ....

 • برگزاری كارگاه ادغام خدمات پیشگیری و کنترل عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان
  .....

 • برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث رانندگی در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان
  ...

 • تقدیر روز مهندس از واحد انفورماتیک شبکه
  ....

 • استقرار آمبولانس در چهاراره ومیادین شهر رباط کریم به مناسبت گرامیداشت هفته ملی سلامت مردان ایران
  ...

 • برگزاری جلسه بازآموزی کارشناسان سلامت روان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم
  ...

 • در راستای گرامیداشت هفته سلامت مردان ایرانی
  ....

 • اطلاعیه شیفت نوروزی
  ....

 • برگزاری کمیته اجرایی برنامه پزشک خانواده در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم
  ....

 • كارگاه احیا پایه در نوزادان و کودکان زیر 5 سالدر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم
  ....

 • افتتاح و بهره برداری از 4 پایگاه سلامت در شهرستان رباط کریم
  ...

 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته ملی سلامت مردان در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم
  ...

فرایندها و دستورالعمل ها                     سامانه های مرتبط                       کارکنان

*واحدبهداشت خانواده          *واحدبهداشت محیط                *همایش و کنگره های دانشگاه                  *فیش حقوقی کارمندان   

*واحد بهداشت حرفه ای       *واحدنظارت بر درمان              *سامانه جامع نظام پیشنهادات                  * آموزش ضمن خدمت

*نظارت بر مواد غذایی        *واحدنظارت بر دارو                *تحول نظام سلامت                                 *بسیج جامعه پزشکی 

*واحدامور اداری               *مبارزه با بیماریها                  *سامانه ثبت نام طرح                              *تربیت بدنی                   

            

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi