دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 


یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

img_yw_news

برگزاری کارگاه یک روزه مانا ( بسته جدید در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم

... ..

ادامه...


یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

img_yw_news

برگزاری اولین جلسه شورای بهداشت مدارس

... ..

ادامه...


شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

img_yw_news

جشنواره ملی عکس قاب زندگی

.... ..

ادامه...


*واحدبهداشت خانواده                                *واحد امور اداری       

*واحد بهداشت محیط                                *واحد نظارت بر مواد غذایی

*واحدبهداشت حرفه ای                              *واحد نظارت بر درمان

*واحد مبارزه با بیماریها                              *واحد نظارت بر دارو

* واحد امور مالی                                      *واحد بهداشت مدارس

AWT IMAGE بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

AWT IMAGEمراکز سلامت جامعه شهری و روستائی

AWT IMAGEپایگاههای سلامت

AWT IMAGEخانه های بهداشت

AWT IMAGEدرباره ما

AWT IMAGEتماس با ما

AWT IMAGEدفترچه تلفن

AWT IMAGEنظرات و پیشهادات

متن

متن

متن

متن