دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶

img_yw_news

"برگزاری کمیته اضطراری IDDدرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم"

.... ..

ادامه...


شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶

img_yw_news

برگزاری جلسه هماهنگی فعالیتهای هفته شیر مادر در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم

... ..

ادامه...


دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶

img_yw_news

برگزاری کلاس آموزشی اصلاح الگوی مصرف غذایی بر مبنای مفاهیم نشانگر رنگی تغذیه ای در شهرستان رباط کریم

... ..

ادامه...


*واحدبهداشت خانواده                                *واحد امور اداری       

*واحد بهداشت محیط                                *واحد نظارت بر مواد غذایی

*واحدبهداشت حرفه ای                              *واحد نظارت بر درمان

*واحد مبارزه با بیماریها                              *واحد نظارت بر دارو

* واحد امور مالی                                      *واحد بهداشت مدارس

AWT IMAGE بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

AWT IMAGEمراکز سلامت جامعه شهری و روستائی

AWT IMAGEپایگاههای سلامت

AWT IMAGEخانه های بهداشت

AWT IMAGEدرباره ما

AWT IMAGEتماس با ما

AWT IMAGEدفترچه تلفن

AWT IMAGEنظرات و پیشهادات

متن

متن

متن

متن