دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه داوطلب سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برنامه داوطلبان سلامت :

معرفی برنامه:

در پایان دهه 60 با انگیزه حل مشکلات بهداشتی حاشیهنشینان شهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اولین بار اقدام به طراحی و اجرای ” طرح رابطان بهداشت “ بصورت آزمایشی در جنوب تهران نمود نیاز اولیه برای شروع طرح و تداوم آن، فعال نمودن خدمات بهداشتی درمانی در شهرهای بزرگ و بخصوص حاشیهشهرها بود .در واقع این طرح در مناطقی شکل گرفت که شبکه بهداشت و درمان بدلیل گسترش بیرویه شهرها کمترین پوشش را برای گروهی از نیازمندترین بخش جامعه شهری داشت این تجربه از چهار مرکز در حاشیه شهر ری با 160 نفر مادر داوطلب تحت عنوان ” رابط بهداشت “ شروع و سپس به 10 مرکز افزایش یافت. به آرامی روند جلب مشارکت مردم از حاشیه تهران به حاشیه شهر شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان و .... گسترش یافت، بتدریج تجربهها کامل و کاملتر شد. اهداف و انتظارات برنامه رابطان بهداشت را میتوان به شرح زیر برشمرد :

- ارتقاء سطح سلامت جامعه شهری بویژه جمعیت حاشیهنشین و محروم با استفاده از جلب مشارکت مردمی

- ارائه فعال خدمات بهداشتی در مناطق شهری (بویژه حاشیه شهرهای بزرگ)

- مشارکت مردم در برنامهریزی و تصمیمگیری و استفاده از همکاری آنان در ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی

- بهرهگیری از امکانات موجود جامعه در جهت حفظ و ارتقاء سلامتی جامعه بشری در سطوح محلی و منطقه

- فراهم کردن زمینهای برای ورود زنان خانهدار به عرصه فعالیتهای اجتماعی و توانمندسازی آنها در جهت امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی

- ارتقاء حضور مردم در عرصه توسعه اقتصادی اجتماعی که زنان خانهدار کشورمان پیشتازان این همیاری عمومی شدند و تحت عنوان (رابط بهداشت زن) داوطلبانه بدون هیچگونه چشمداشت مادی قدم در جهت توسعه بهداشتی نهادند که زیربنایی ترین ابعاد تکامل اجتماعی بشر است.

معرفی رابط بهداشت

داوطلب سلامت(رابط بهداشت) چه کسی است؟

داوطلب سلامت فردی است که :

- بصورت افتخاری و رایگان با مراکز بهداشتی درمانی همکاری می کند.

- با کمک مربی خود ، از بین همسایگان و افراد محله محل سکونت خود خانوارهایی را به عنوان جمعیت تحت پوشش انتخاب می کند.

- در کلاسهای آموزشی که بصورت هفتگی در مراکز ب�کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 1467 بار   |   دفعات چاپ: 110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر