دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرایندهای گردش کار
  • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • تماس با ما
  • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

برنامه شیفت نوروزی غربالگری نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۷ | 
تلفن مرکز آدرس مرکز تاریخ شیفت شماره موبایل نام و نام خانوادگی  شیفت دهنده    نام مرکز شهرستان ردیف
56423206 چهارراه رباط کریم–  به سمت  داوودیه  بعد از پل زیر گذر  سمت چپ مرکز بهداشتی و درمانی  سعادتمندی 96/12/29 09228055843 اعظم سلیمان پور
 
سعادتمندی رباط کریم 1
56423206 چهارراه رباط کریم–  به سمت  داوودیه  بعد از پل زیر گذر  سمت چپ مرکز بهداشتی و درمانی  سعادتمندی 97/1/7 09228055843 اعظم سلیمان پور
 
سعادتمندی رباط کریم 2
56423206 چهارراه رباط کریم–  به سمت  داوودیه  بعد از پل زیر گذر  سمت چپ مرکز بهداشتی و درمانی  سعادتمندی 97/1/2 09228055843 اعظم سلیمان پور
 
سعادتمندی رباط کریم 3
56423206 چهارراه رباط کریم–  به سمت  داوودیه  بعد از پل زیر گذر  سمت چپ مرکز بهداشتی و درمانی  سعادتمندی 97/1/3 09228055843 اعظم سلیمان پور
 
سعادتمندی رباط کریم 4
56423206 چهارراه رباط کریم–  به سمت  داوودیه  بعد از پل زیر گذر  سمت چپ مرکز بهداشتی و درمانی  سعادتمندی 97/1/4 09228055843 اعظم سلیمان پور
 
سعادتمندی رباط کریم 5
56423206 چهارراه رباط کریم–  به سمت  داوودیه  بعد از پل زیر گذر  سمت چپ مرکز بهداشتی و درمانی  سعادتمندی 97/1/10 09228055843 اعظم سلیمان پور
 (غربالگری-پذیرش)
سعادتمندی رباط کریم 6
56423206 چهارراه رباط کریم–  به سمت  داوودیه  بعد از پل زیر گذر  سمت چپ مرکز بهداشتی و درمانی  سعادتمندی 97/1/11 09228055843 اعظم سلیمان پور
 (غربالگری-پذیرش)
سعادتمندی رباط کریم 7
56423206 چهارراه رباط کریم–  به سمت  داوودیه  بعد از پل زیر گذر  سمت چپ مرکز بهداشتی و درمانی  سعادتمندی 97/1/12 09228055843 اعظم سلیمان پور
 (غربالگری-پذیرش)
سعادتمندی رباط کریم 8
56423206 چهارراه رباط کریم–  به سمت  داوودیه  بعد از پل زیر گذر  سمت چپ مرکز بهداشتی و درمانی  سعادتمندی 97/1/13 09228055843 اعظم سلیمان پور
 (غربالگری-پذیرش)
سعادتمندی رباط کریم 9

 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 547 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر