دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرایندهای گردش کار
  • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • تماس با ما
  • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

برگزاری جلسه هماهنگی تیم عملیاتی بیماریابی مالاریا در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۷ | 
جلسه هماهنگی تیم عملیاتی بیماریابی مالاریا با حضور دکتر لغوی معاون شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم و اعضای تیم  عملیاتی  بیماریابی مالاریا 13 تیرماه در دفتر معاونت برگزار شد.
جلسه هماهنگی تیم عملیاتی بیماریابی مالاریا با حضور دکتر لغوی معاون شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم و اعضای تیم  عملیاتی در 13 تیرماه در دفتر معاونت برگزار شد.
جلسه هماهنگی تیم عملیاتی بیماریابی مالاریا با حضور دکتر لغوی معاون شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم ، دکتر وفادار کارشناس مسئول واحد بیماریها و اعضای تیم  عملیاتی در 13 تیرماه در دفتر معاونت برگزار شد.
دکتر وفادار تصریح کرد  بیماری مالاریا یک بیماری عفونی است که با علائم مشخصه تب ولرز وعرق همراه است  عامل بیماری یک  انگل تک سلولی به نام پلاسمودیوم می باشد  این انگل توسط یک نوع پشه بنام آنوفل منتقل می شود.
 وی یادآور شد ﺳﺎﻻﻧﻪ 500 300 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮدرجهان ﺑﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﻛﻪ 2 ﺗﺎ 3 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎٌ ﻛﻮدﻛـﺎن و زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ که اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎﻻرﻳـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی ﻣﻮارد ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻋﻼم ﮔﺮدد.
 کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر شبکه بهداشت رباط کریم  تاکید کرد به همت جهادگران عرصه بهداشت ودرمان  تعداد موارد بومی مالاریا در ۵ سال گذشته درکشور از حدود ۸۰۰۰ مورد به کمتر از ۱۰۰ مورد در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است که موفقیت بزرگی برای کشور محسوب می‌شود و شیوه پیشگیری در ایران را به الگویی برای سایر کشورها تبدیل کرده است و در سال گذشته هیچ موردی از مرگ مردم ایران بر اثر بیماری مالاریا، ثبت و گزارش نشده است وبرنامه حذف مالاریا در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در سال ۸۹، تصویب شدو ایران به عنوان یکی از کشورهای موفق و پیشرو در جهان در زمینه حذف مالاریا مطرح است
        شایان ذکر است باتوجه به اهمیت مسئله و درجهت نیل به اهداف پیشگفت  مسئولین شبکه بهداشت  ودرمان رباط کریم  تصمیم به بیماریابی فعال مالاریا درسطح شهرستان گرفتند که پس از برگزاری جلسه  بلافاصله 5 تیم سیاردونفره بیماریابی فعال در سطح شهرستان را شروع نمودند. 

 
 
 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 200 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر