دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 


پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

img_yw_news

مراسم تکریم و معارفه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم

... ..

ادامه...


پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

img_yw_news

برگزاری کارگاه آموزشی دردانشگاه آزاداسلامی پرند (واحدسلامت جوانان ؛نوجوانان ومدارس )

... ..

ادامه...


پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

img_yw_news

اولین جلسه مشترک مدیران مدارس ابتدایی در مرکزسلامت جامعه شهری سعادتمندی

... ..

ادامه...


*واحدبهداشت خانواده                                *واحد امور اداری       

*واحد بهداشت محیط                                *واحد نظارت بر مواد غذایی

*واحدبهداشت حرفه ای                              *واحد نظارت بر درمان

*واحد مبارزه با بیماریها                              *واحد نظارت بر دارو

* واحد امور مالی                                      *واحد بهداشت مدارس

بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

مراکز سلامت جامعه شهری و روستائی

پایگاههای سلامت

خانه های بهداشت

درباره ما

تماس با ما

دفترچه تلفن

نظرات و پیشهادات

متن

متن

متن

متن