دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 


پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

img_yw_news

برگزاری دومین جلسه کمیته بهداشتی شهر رباط کریم در مرکز سلامت جامعه سعادتمندی

... ..

ادامه...


سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

img_yw_news

جلسه آموزشی آموزش نحوه نمونه برداری از هوای محیط کار

... ..

ادامه...


یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

img_yw_news

برگزاری کارگاه سلامت کودکان ( بسته جدید )

.... ..

ادامه...


*واحدبهداشت خانواده                                *واحد امور اداری       

*واحد بهداشت محیط                                *واحد نظارت بر مواد غذایی

*واحدبهداشت حرفه ای                              *واحد نظارت بر درمان

*واحد مبارزه با بیماریها                              *واحد نظارت بر دارو

* واحد امور مالی                                      *واحد بهداشت مدارس

AWT IMAGE بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

AWT IMAGEمراکز سلامت جامعه شهری و روستائی

AWT IMAGEپایگاههای سلامت

AWT IMAGEخانه های بهداشت

AWT IMAGEدرباره ما

AWT IMAGEتماس با ما

AWT IMAGEدفترچه تلفن

AWT IMAGEنظرات و پیشهادات

متن

متن

متن

متن