دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۸ | 

امور قراردادها

تلفن های مرکز:                      6 – 56420590        داخلی: 320

پست الکترونیکی:

rk.gharardad@iums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی                                                           عنوان شغلی

سرکار خانم عالیه شاهمرادی اصل                          مسئول امور قرار دادها و ارزشیابی ها

 

شرح وظایف:

1-صدور احکام حقوقی و تنظیم قراردادها

2-تهیه صورتجلسات طبقه بندی مشاغل

3-تهیه و تنظیم گواهی حقوقی

4-حضور و غیاب کارمندان

5-کلیه امور مربوط به پرسنل و پزشک خانواده

6-تشکیل پرونده های پرسنلی در بدو ورود

7-تهیه بن های پرسنلی از قبیل غذا,لباس,مهد کودک و .....

شرح وظایف امور ارزشیابی ها

تهیه فرم های ارزشیابی کارکنان و کارشناسان ستادی و محیطی بر اساس شرح وظایف

توزیع فرم های ارزشیابی کارکنان و کارشناسان ستادی و محیطی


دفعات مشاهده: 256 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

امور قراردادها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

امور قراردادها

تلفن های مرکز:                      6 – 56420590        داخلی:   320

پست الکترونیکی:

rk.gharardad@iums.ac.ir

نام و نام خانوادگی                                                           عنوان شغلی

سرکار خانم عالیه شاهمرادی اصل                          مسئول امور قرار دادها و ارزشیابی ها

شرح وظایف:

1-صدور احکام حقوقی و تنظیم قراردادها

2-تهیه صورتجلسات طبقه بندی مشاغل

3-تهیه و تنظیم گواهی حقوقی

4-حضور و غیاب کارمندان

5-کلیه امور مربوط به پرسنل و پزشک خانواده

6-تشکیل پرونده های پرسنلی در بدو ورود

7-تهیه بن های پرسنلی از قبیل غذا,لباس,مهد کودک و .....

شرح وظایف امور ارزشیابی ها

تهیه فرم های ارزشیابی کارکنان و کارشناسان ستادی و محیطی بر اساس شرح وظایف

توزیع فرم های ارزشیابی کارکنان و کارشناسان ستادی و محیطی

پیگیری و جمع آوری ارزشیابی کارکنان و کارشناسان از واحدهای ستادی و مراکز محیطی

نظارت و کنترل مدارک پیوست ارزشیابی

تهیه لیست پنج ساله ارزشیابی ستادی و محیطی

مکاتبه با دانشگاه(امور نیروی انسانی دانشگاه) و ارسال لیستهای ارزشیابی

بایگانی لیست های ارزشیابی در واحد ارزشیابی

تحویل فرم های ارزشیابی پرسنل به مسئول بایگانی پرسنلی جهت بایگانی در پرونده پرسنلی پس از

ثبت شماره و تاریخ

شرح وظایف امور قراردادها

مکاتبات مربوط به امور قراردادها

تهیه و تنظیم آمار مربوط به امور قراردادها

پیگیری و تهیه مدارک مربوط به امور مناقصات

تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده با شرکتهای طرف قرارداد

تنظیم چک لیست ارزیابی شرکتها جهت پرداخت وجه

پیگیری در خصوص شکایات مربوط به پیمانکاران

صدور گواهی کارکرد پیمانکاران

پیگیری و بایگانی کلیه مکاتبات مربوط به امور قرارداد


دفعات مشاهده: 248 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر