دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش توسعه شبکه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 7 | تعداد کل بازدید های مطالب: 10,604 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پزشک خانواده

...

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

گسترش

...

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سامانه خدمات سلامت ایرانیان

...

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

امور بهورزی

...

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نیروی انسانی

....

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه داوطلب سلامت

...

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه HINS

...