شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- اخبار روز
اردوی یک روزه سیاحتی هفت چشمه چالوس با حضور داوطلبان سلامت منتخب شهرستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 

در مورخ96/5/24 اردوی یک روزه سیاحتی  هفت چشمه چالوس با حضور داوطلبان سلامت منتخب شهرستان رباط کریم برگزار شد.
 فاطمه مقدم مسئول برنامه جلب مشارکت مردمی شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم  هدف از برگزاری این اردو را  افزایش انگیزه و مشارکت بیشتر داوطلبان سلامت در برنامه های جاری نظام سلامت عنوان نمود  .
 مسئول برنامه جلب مشارکت مردمی شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم  یادآور شد در حاشیه این سفر از داوطلبان سلامت برتر با اهدای جوایزی تجلیل بعمل امد .
 گفتنی است درپایان داوطلبان سلامت به منظور حفاظت از محیط زیست  خود طی یک حرکت نمادین  در محل برگزاری اردو اقدام به جمع آوری زباله ها  نمودند.

 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=55.1410.53546.fa
برگشت به اصل مطلب