شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- اخبار روز
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | 
توجه توجه........

همشهری گرامی طرح پرسشگری تحولات باروری از طریق شماره تلفن 02153851000 انجام می شود .
در صورت تماس با شما با پرسشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران  همکاری نمائید .

                                                                          با تشکر شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=55.1410.53803.fa
برگشت به اصل مطلب