شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- اخبار روز
کارگاه دو روزه نوجوان سالم

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱ | 
 
 
در مورخ 96/5/29 لغایت 96/5/30 کارگاه آموزشی 2 روزه نوجوان سالم به به همت واحد سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت رباط کریم در سالن اجتماعات  ستاد شبکه برگزار شد.

دراین کارگاه آموزشی 20 نفر از روانشناسان شاغل درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم و بهارستان  حضور داشتند .
د رابتدای کارگاه ، نگار ماسوری کارشناس مسئول واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان  رباط کریم  در خصوص هدف از برگزاری کارگاه ،گروههای هدف و شیوه اجرای برنامه نوجوان سالم مطالبی را ارائه نمود. سپس پکیج آموزشی نوجوان سالم با ارائه کارهای عملی در طی دو روز ارائه گردید.
گفتنی است  در پایان از کلیه حاضرین در خصوص  نحوه برگزاری کارگاه نظر سنجی به عمل آمد.

 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=55.1410.53839.fa
برگشت به اصل مطلب