شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- اخبار روز
برگزاری کارگاه یک روزه پیشگیری از سوانح و حوادث در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱ | 

کارگاه یک روزه پیشگیری از سوانح و حوادث در تاریخ 96/5/31 باحضور مراقبین سلامت شاغل در واحدهای بهداشتی  تابعه در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت رباط کریم برگزار گردید.
این کارگاه با هدف ارتقا سطح آگاهی پرسنل در خصوص نحوه پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان ، کاهش معلولیت‌های کودکان ،کاهش مرگ و میر کودکان تشکیل شد. لازم به ذکر است در کارگاه مذکور در خصوص دستورالعملهای برنامه ، نحوه پیشگیری از خطرات غرق شدگی ، مسمومیتها ، خفگی ، آسیبهای ورزشی ، سقوط ، حوادث ترافیکی و بررسی تعدادی از سناریوهای مرگ در سالهای گذشته گفتگو شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=55.1410.53857.fa
برگشت به اصل مطلب