شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- اخبار روز
آزمون های دوره ای سلامت روان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۵ | 
درمورخ  96/6/4 واحد سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت رباط کریم به منظور ارزیابی اطلاعات کارشناسان سلامت روان ،  اقدام به برگزاری آزمون های دوره ای از ایشان نمود.
در اولین نوبت آزمون مداخلات مختصر در خودکشی و دستورالعمل برگزاری کارگاهها مورد سنجش قرار گرفت و آزمون بعدی در روز یکشنبه مورخ 96/6/12 با موضوع مداخلات مختصر در اعتیاد و همسرآزاری برگزار میگردد.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=55.1410.54030.fa
برگشت به اصل مطلب