شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- اخبار روز
اقدامات واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رباط کریم در عید سعید قربان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | 
 
واحد بهداشت محیط این شهرستان همانند سنوات قبل در راستای برنامه نظارت در روز عیدسعید قربان ، از کلیه محل های عرضه و ذبح بهداشتی دام که توسط شبکه دامپزشکی شهرستان معرفی گردید بازدید به عمل آورد و با توجه به وجود مخاطرات بهداشتی و خطر انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام آموزشهای لازم در خصوص جلوگیری از انتقال آلودگی به افراد و محیط داده شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=55.1410.54277.fa
برگشت به اصل مطلب