شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- اخبار روز
برگزاری آزمون برنامه پایلوت سلامت کودکان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۶ | 

    آزمون برنامه کودکان در تاریخ 96/6/16 راس ساعت 11:30 از بوکلتهای کودک سالم ,مانا و  ASQاز کلیه  پرسنل بهورز شاغل در خانه های بهداشت منتخب برنامه پایلوت کودکان در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت رباط کریم بعمل آمد.این آزمون با هدف بررسی وضعیت آگاهی پرسنل در خصوص برنامه های فوق الذکر برگزار گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=55.1410.54470.fa
برگشت به اصل مطلب