دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرایندهای گردش کار
  • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • تماس با ما
  • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

واحد نظارت بر درمان

 | تاریخ ارسال: 1397/4/11 | 
**فرآنید بازدید نظارتی از موسسات پزشکی
**فرایند استعفای مسئول فنی
**فرآیند افزایش دفتر کار به موسسات
**فرآیند **تاسیس - **افزایش - **واگذاری- **معرفی مسئول فنی آزمایشگاهها

**فرآیند تغییر مسئول فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی
**فرآیند صدور پروانه بهره برداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی
**فرآیند صدور موافقت اصولی موسسات پزشکی و پیراپزشکی
**فرآیند کلی صدور پروانه موسسات پزشکی
**فرآیند معرفی مسئول فنی موسسات پزشکی
**استعفای مسئول فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی
**استعفای مسئول فنی
**افزایش آزمایشگاه در موسسات پزشکی
**بازدید نظارتی از موسسات پزشکی
**تاسیس آزمایشگاه
**تغییر مسئول فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی
**تمدید پروانه بهره برداری
**صدور پروانه بهره برداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی
**صدور پروانه بهره برداری
**صدور گواهی اشتغال به کار - تحویل گواهی فوت
**صدور موافقت اصولی موسسات پزشکی و پیراپزشکی
**فرایند اخذ - تمدید یا تغییر مسئول فنی مراکز
**فرآیند صدور گواهی اشتغال به کار
**معرفی مسئول فنی موسسات پزشکی
**فرایند رسیدگی به شکایات
**فرایند بازدید نظارتی از موسسات ومراکز

دفعات مشاهده: 1209 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر