ارتباط با مدیریت
اخبار و اطلاعیه ها
غربالگری بیش از 36000 نفر از اهالی شهرستان رباط کریم در پویش ملی دیابت و فشارخون
1402/09/14
غربالگری بیش از 36000 نفر از اهالی شهرستان رباط کریم در پویش ملی دیابت و فشارخون
دکتر سعید لغوی؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان رباط کریم، از غربالگری بیش از 36 هزار نفر از اهالی شهرستان رباط کریم درپویش ملی دیابت و فشارخون خبر داد.
غربالگری کارکنان شهرداری نصیرشهراز نظر دو بیماری فشار خون و دیابت
1402/09/13
غربالگری کارکنان شهرداری نصیرشهراز نظر دو بیماری فشار خون و دیابت
کارکنان شهرداری نصیرشهراز نظر دو بیماری فشار خون و دیابت بررسی شدند.
Template settings