ارتباط با مدیریت
اخبار و اطلاعیه ها
بازدید نوروزی مدیر شبکه بهداشت و درمان رباط کریم از مرکز خدمات جامع سلامت آدران
1402/01/06
بازدید نوروزی مدیر شبکه بهداشت و درمان رباط کریم از مرکز خدمات جامع سلامت آدران
دکتر سعید لغوی؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان رباط کریم، از مرکز خدمات جامع سلامت آدران، خانه بهداشت ده حسن و آدران بازدید کرد.
بازدید نوروزی رئیس مرکز بهداشت رباط کریم از دو مرکز خدمات جامع سلامت آلارد و پرند
1402/01/04
بازدید نوروزی رئیس مرکز بهداشت رباط کریم از دو مرکز خدمات جامع سلامت آلارد و پرند
دکتر آرش اتابکی معاون و رئیس مرکز بهداشت رباط کریم، از دو مرکز خدمات جامع سلامت آلارد و پرند بازدید کرد
Template settings