ارتباط با مدیریت
اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری جلسه مسئولین فنی مراکز و پایگاههای سلامت شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم
1403/04/18
برگزاری جلسه مسئولین فنی مراکز و پایگاههای سلامت شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم
جلسه مسئولین فنی مراکز و پایگاههای سلامت شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم برگزارشد.
بازدید مشترک کارشناسان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم ازسرای سالمندان مهر
1403/04/17
بازدید مشترک کارشناسان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم ازسرای سالمندان مهر
کارشناسان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم از سرای سالمندان مهر بازدید کردند.
Template settings