ارتباط با مدیریت
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه هم اندیشی ثبت، گزارش و ساماندهی ارجاع بیماران غیر واگیر به سطح دو در شهرستان رباط کریم

برگزاری جلسه هم اندیشی ثبت، گزارش و ساماندهی ارجاع بیماران غیر واگیر به سطح دو در شهرستان رباط کریم

جلسه هم اندیشی ثبت، گزارش و ساماندهی ارجاع بیماران غیر واگیر به سطح دو با حضور نمایندگان بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) در دفتر ریاست مرکز بهداشت رباط کریم برگزار شد.

Template settings