ارتباط با مدیریت

 

دانلود فایل

معرفی

نام

ردیف

دانلود فایل

معرفی: فشارخون وابسته به بارداری

پمفلت-فشارخون بارداری

1

دانلود فایل

مراقبت های دوران بارداری

پمفلت-مراقبت های دوران بارداری

2

دانلود فایل

مراقبت های پیش از بارداری

پمفلت-پیش از بارداری

3

دانلود فایل

فوائد زایمان طبیعی و عوارض سزارین

پمفلت-زایمان طبیعی یا سزارین؟

4

دانلود فایل

اصلاح وضعیت در بارداری

فیلم- اصلاح وضعیت در بارداری

5

دانلود فایل

تکنیک تن آرامی: جهت برداشتن فشار از روی بدن و شل کردن عضلات

فیلم-مدیتیشن

6

دانلود فایل

تمرینات بدنی در دوران بارداری

فیلم-تمرینات بدنی

7

دانلود فایل

ماساژ و طب فشاری: جهت  ایجاد تسکین و آرامش در مادران باردار

فیلم-ماساژ و طب فشاری

8

دانلود فایل

فیلم های کوتاه باید و نبایدهای اورژانس اطفال

فیلم بایدها و نبایدهای اورژانس 1-2-3-4

9

دانلود فایل

موشن گرافی فرزندآوری

موشن گرافی فرزندآوری

10

دانلود فایل

پوستر  در خصوص"جوانی جمعیت"

پوسترایران جوان بمان

11

دانلود فایل

شامل بندهای سیاستهای کلی جمعیت ابلاغ مقام معظم رهبری(ظله العالی)

استند سیاستهای کلی جمعیت

12

دانلود فایل

شرایط زوجین نابارور در دریافت تعرفه دولتی برنامه درمان ناباروری

پوستر-استند خدمات حمایتی درمان زوجین نابارور

13

دانلود فایل

برخی از مزایای ماده های قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

تراکت حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت

14

دانلود فایل

فواید و اهمیت خانواده سالم و فرزندآوری

تراکت خانواده دوستدار فرزند

15

دانلود فایل

در خصوص ناباروری

تراکت در آرزوی فرزند

16

دانلود فایل

در خصوص سالمندی جمعیت و پیشگیری از آن

تراکت زندگی سالمندی من

17

دانلود فایل

عوارض سقط

تراکت سقط

18

دانلود فایل

تبعات و مشکلات تک فرزندی

فرزندتنهای من

19

دانلود فایل

تکریم سالمند

پوستر سالمند

20

دانلود فایل

در خصوص تندرستی

تراکت میانسالان

21

دانلود فایل

در خصوص میاتسالان

بروشور سکته های قلبی ومغزی

22

دانلود فایل

خود مراقبتی میانسالان

فیلم های اموزشی میانسالان

23

دانلود فایل

پوستر بانک شیر مادران

پوستر بانک شیر مادران

24

دانلود فایل

آموزشی شیر

آموزشی شیر

25

Template settings