ارتباط با مدیریت

دانلود فایل

معرفی

نام

ردیف

دانلود فایل

به عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی اشاره شده است

استند- روز جهانی قلب

1

دانلود فایل

راههای پیشگیری از دیابت در متن استند آمده است.

استند- هفته ملی دیابت

2

دانلود فایل

به عوامل خطر ابتلا به سرطان ها اشاره شده است.

تراکت- علائم هشدار دهنده سرطان

3

دانلود فایل

روش های پیشگیری و علایم بیماری پوکی استخوان اشاره شده است.

تراکت-پوکی استخوان

4

Template settings