ارتباط با مدیریت
مراجعین محترم : شبکه بهداشت و درمان رباط کریم با هدف ارتقاء کیفیت خدمات خود و ایجاد یک ارتباط متقابل با مراجعین ، سعی در افرایش بیشتر رضایت مراجعین خود را دارد از این رو لطفا" با پاسخ به سوالات ذیل ما را در رسیدن به این هدف یاری رسانید .
درصورتی که آیتمی را متوسط / ضعیف انتخاب نمودید علت را توضیح دهید .
Template settings