ارتباط با مدیریت

 

 

جهت مشاهده روی دانلود فایل کیک نمایید

معرفی فرآیند

نام فرآیند

ردیف

دانلود فایل

یکی ازعناصرکلیدی در کنترل کیفیت آب آشامیدنی،آزمایش میکروبیولوژی آب به طور مستمر می باشد.در نمونه برداری آب برای آزمایش باکتری شناختی باید توجه داشت تا آبی که به عنوان نمونه برداشته می شود،نماینده آبی باشد که می باید مورد قضاوت قرار گیرد.

 

نمونه برداری میکروبی آب شرب

1

دانلود فایل 

فرم ارجاع پرونده متخلف بهداشتی دارای نواقص غیربحرانی به دادگاه، طی بازدید بازرس بهداشت محیط از واحد صنفی مشمول قانون اصلاح ماده 13 مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، برای متخلفینی که دارای نواقصاتی بوده که بطور غیر مستقیم روی سلامت مصرف کننده تاثیرگذار بوده یا دارای نواقصات ساختمانی است و قبلا هم نسبت به رفع نقص اخطار صادر گردیده، تکمیل می شود و از طرف مرکز خدمات جامع سلامت به شبکه بهداشت شهرستان و از آنجا به دادگاه ارجاع خواهد شد.

فرایند نواقص غیر بحرانی

2

دانلود فایل 

فرم ارجاع پرونده متخلف بهداشتی دارای نواقص بحرانی به دادگاه، طی بازدید بازرس بهداشت محیط از واحد صنفی مشمول قانون اصلاح ماده 13 مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، برای متخلفینی که دارای نواقصاتی بوده که بطور مستقیم روی سلامت مصرف کننده موادغذایی تاثیرگذار است و قبلا هم نسبت به رفع نقص اخطار صادر گردیده، تکمیل می شود و از طرف مرکز خدمات جامع سلامت به شبکه بهداشت شهرستان و از آنجا به دادگاه ارجاع خواهد شد.

فرایند نواقص بحرانی

3

دانلود فایل 

کلیه متصدیان، مدیران و کارکنان مراکز ، وسائط حمل ونقل و اماکن ملزم به اخذ کارت معاینه پزشکی می باشندمدت اعتبار کارت معاینه پزشکی برای اشخاصی که در تهیه، فراوری ، آماده سازی و پخت موادغذایی مانند آش، حلیم، ، ساندویچ، بستنی، آبمیوه، شیرینی، نان،  (پزندگان )نقش دارند به مدت شش ماه و سایر اشخاص یک سال است.

فرایند کارت بهداشت

4

 دانلود فایل

کلیه موازینی که رعایت آنها در تولید، فرآیند، نگهداری و عرضه مواد غذایی ضروری است تا ماده غذایی سالم و با کیفیت بالای بهداشتی بدست مصرف کننده برسد بهداشت مواد غذایی نام دارد.

انواع دلایل نمونه برداری:

۱-کنترل مستمر کالا درسطح عرضه

۲-کنترل کالا های تولید شده درصنعت

۳- کنترل کالاهای وارداتی

۴-کنترل کالاهای صادراتی

فرایند نمونه برداری مواد غذایی

5

 دانلود فایل

تاییدیه ای که شبکه بهداشت و درمان رباط کریم  در پاسخ به استعلام برای متقاضیان صدور،تجدید و انتقال هر فقره پروانه تاسیس یا کسب یا مجوز بهره برداری صادر می شود،صلاحیت بهداشتی محل کسب گفته می شود، که پس از دریافت استعلام از سوی بازرس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی از محل کسب مذکور بازدید صورت می گیرد و در صورتی که محل فاقد نواقص بهداشتی باشد تاییدیه صلاحیت محل کسب نامبرده صادر می گردد

فرایند صلاحیت بهداشتی اصناف

6

Template settings