ارتباط با مدیریت

 

          جهت مشاهده شرح وظایف پرسنل واحد دارویی اینجا کلیک نمائید. 

نام ونام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی
خانم جمانه صلح میرزایی
کارشناس  هماهنگ کننده دارویی ۵۱۲
خانم سمیه حیدری کمک انبار دار ۵۲۲
 
 

Template settings