ارتباط با مدیریت

معرفی واحد:

واحد بهبود تغذیه جامعه یکی از گروه های ستادی مرکزبهداشت شهرستان رباط کریم می باشد. رسالت این واحد ، برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها در جهت بهبود تغذیه و ارتقاء سوادو فرهنگ  تغذیه ای آحاد مردم منطقه و ارائه خدمات مشاوره تغذیه جهت پیشگیری وکنترل اختلالات تغذیه ای گروههای مختلف سنی علی الخصوص بیماری های غیرواگیر می باشد.

 

                              جهت مشاهده شرح وظایف واحد بهبودتغذیه جامعه اینجا کلیک نمائید.

نام ونام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی

 فرید حامدی

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه

212

 

Template settings