ارتباط با مدیریت

دانلود فایل

معرفی دستورالعمل یا آیین نامه

نام دستورالعمل یا آیین نامه

ردیف

 

در این دستورالعمل ها به ارزیابی میزان خطر ده ساله سکته های قلبی و مغزی کشنده یا غیرکشنده می پردازد. همزمان با این ارزیابی بیماران مبتلا به دیابت؛ فشارخون؛ چربی و قلبی عروقی شناسایی شده و تحت مراقبت قرار می گیرند.

 

ایراپن(ویژه مراقب سلامت؛ ماما و پزشک)

1

 

راهنمای بالینی دیابت براساس چارچوپ ملی ارائه خدمت به بیماران دیابتی می باشد. باتوجه به تغییرات صحیح در روند درمان دیابت؛ داشتن دستورالعمل درمانی دقیق و پیشرفته و درعین حال عملی منطبق بر شواهد علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

راهنمای بالینی دیابت

2

 

در این  دستورالعمل انواع غرق شدگی، اصول پیشگیری از غرق شدگی در مکان های آبی پرخطرو راهکارههای اجرایی از غرق شدگی و.. توضیحات لازم آمده است.

راهنمای مراقبت از غرق شدگی

3

 

در این مجموعه اپیدمیولوژی/ مفاهیم و طبقه بندی حوادث ترافیکی؛ پیشگیری از حوادث ترافیکی و کمک های لولیه در حوادث ترافیکی و.. آمده است.

راهنمای مراقبت از حوادث ترافیکی

4

 

در این دستورالعمل به نحوه اجرای برنامه و اعلام بروز تالاسمی ماژور می پردازد

دستورالعمل بروز

5

 

در این برنامه به شناسایی زوجین تالاسمی پیش از ازدواج و کنترل زوجین تالاسمی تا پایان زمان باروری می پردازد

دستورالعمل تالاسمی

6

 

در این دستورالعمل به نحوه شناسایی و کنترل فاویسم و رژیم غذایی در طول زندگی این بیماران می پردازد

دستورالعمل فاویسم

7

 

در این دستورالعمل به نحوه شناسایی -ارجاع و تحت درمان قرار گرفتن بیماران فنیل کتونوری می پردازد

دستورالعمل فنیل کتونوری

8

 

در این دستورالعمل به شناسایی پیشگیری و درمان پوکی استخوان می پردازد

دستورالعمل پوکی استخوان

9

 

معرفی لسیت کالاهای اسیب رسان و ممنوعیت از تبلیغات ان ها

دستورالعمل کالاهای اسیب رسان

10

 

در این دستورالعمل به نحوه شناسایی -ارجاع و تحت درمان قرار گرفتن بیماران کم کاری تیروئید بدو تولد می پردازد.

دستورالعمل های غربالگری نوزادان

11

 

در این دستورالعمل به نحوه غربالگری-شناسایی -ارجاع و تحت درمان قرار گرفتن بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ،سرویکس و پستان می پردازد.

دستورالعمل غربالگری سرطان ها

12

 

در این دستورالعمل به نحوه شناسایی -ارجاع و تحت درمان قرار گرفتن نوزادان و کودکان مبتلا به کم شنوایی و ناشنوایی بدو تولد می پردازد.

دستورالعمل غربالگری شنوایی سنجی

13

Template settings