ارتباط با مدیریت

دانلود فایل

معرفی دستورالعمل یا آیین نامه

نام دستورالعمل یا آیین نامه

ردیف

 

در این راهنما عامل بیماری ، راههای انتقال تشخیص ودرمان بیماری اچ آی وی بیان شده است.هدف کلی ازاین رویکرد تغییر نگرش  و کاهش استیگمادر زمینه بیماری اچ آی وی است.

 رویکرد نوین آموزش اچ آی وی

1

 

در این راهنما تاریخچه،عامل بالینی ، علایم بیماری، تشخیص آزمایشگاهی ، درمان و پیگیری بیماری تب کریمه کنگو و همچنین فرم های گزارش و نحوه گزارش دهی اطلاعات این بیماری  بیان شده است

  راهنمای کشوری مبارزه بابیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (cchf )

2

 

در این راهنما تاریخچه،عامل بالینی ، علایم بیماری، تشخیص آزمایشگاهی ، درمان و پیگیری بیماری دیفتری و همچنین فرم های گزارش و نحوه گزارش دهی اطلاعات این بیماری  بیان شده است

  راهنمای کشوری مراقبت بیماری دیفتری

3

 

عارضه ای که پس از ایمن سازی بروز کرده و عقیده فرد، خانواده و یا کارکنان بهداشتی بر آنست که علت آن ایمن سازی است. این عوارض ممکن است واقعا در نتیجه استفاده از واکسن باشند یا درطی مراحل ایمن سازی به وجود آمده باشند و یا به صورت همزمان با ایمن سازی ولی به خاطر عوامل دیگری ایجاد شده باشند.

 

  راهنمای کشوری مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازی 

4

 

در این راهنما مقدمه و اهمیت بیماری هاری،عامل بیماری ، علایم بیماری، راه های سرایت بیماری ،تعاریف طبقه بندی ، کنترل و پیشگیری هاری در ایران، فرم گزارش و بررسی بیماری هاری بیان شده است

  راهنمای کشوری مبارزه با هاری

5

 

ایمنسازی نقشی شگرف در سلامت جامعه ایفا کرده است. ایمنسازی یکی از موثرترین روش های پیشگیری از بیماری های دوران کودکی است.

  راهنمای ایمن سازی  

6

 

در این راهنما تاریخچه،عامل بیماری و انواع آن، علایم بیماری، روش تشخیص، درمان و پیگیری بیماری پدیکلوزیس و گال  بیان شده است 

  راهنمای آموزشی و دستورالعمل کشوری مراقبت پدیکولوزیس -بیماری گال

7

 

در این راهنما تاریخچه،عامل بالینی ، علایم بیماری، تشخیص آزمایشگاهی ، درمان و پیگیری بیماری سیاه سرفه و همچنین فرم های گزارش و نحوه گزارش دهی اطلاعات این بیماری  بیان شده است

  راهنمای مراقبت از بیماری سیاه سرفه

8

 

در این راهنما تاریخچه،عامل بیماری ، علایم بیماری، تشخیص آزمایشگاهی ، درمان و پیگیری بیماری سل و همچنین طول دوره درمان و داروهای بیمار قید شده است.

  راهنمای کشوری مبارزه با سل

9

 

در این راهنما تاریخچه،عامل بالینی ، علایم بیماری، تشخیص آزمایشگاهی ، درمان و پیگیری بیماری سرخک و همچنین فرم های گزارش و نحوه گزارش دهی اطلاعات این بیماری  بیان شده است

 راهنمای مراقبت بیماری سرخک

10

 

در این راهنما تاریخچه،عامل بالینی ، علایم بیماری، تشخیص آزمایشگاهی ، درمان و پیگیری بیماری سرخجه مادرزادی و همچنین فرم های گزارش و نحوه گزارش دهی اطلاعات این بیماری  بیان شده است

  راهنمای مراقبت سرخچه و سندرم سرخجه مادرزادی(CRS)

11

 

در این راهنما تاریخچه،عامل بالینی ، علایم بیماری، تشخیص آزمایشگاهی ، درمان و پیگیری بیماری تب مالت و همچنین فرم های گزارش و نحوه گزارش دهی اطلاعات این بیماری  بیان شده است

  راهنمای کشوری مبارزه با بروسلوز (بیماری تب مالت

12

 

وبا یک عفونت اسهالی حاد است که به دنبال خوردن آب و غذا ی آلوده به باکتری ویبریوکلرا ایجاد می شود. این بیماری اساسا با دسترسی کافی به آب آشامیدنی ایمن و سیستم جمع آوری فاضلاب نامناسب ارتباط دارد.

دستورالعمل پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به وبا

13

 

هپاتیت های ویروسی یکی از اصلی ترین چالش های سلامتی در جهان هستند که برای مقابله با آن نیاز به پاسخ سریع  می باشد. هپاتیت های B و C برای مدت های مدید در سراسر جهان به عنوان قاتل خاموش مطرح بودند.

دستورالعمل کشوری هپاتیت B  و C

14

 

 

Template settings