ارتباط با مدیریت

معرفی واحد سلامت جوانان و نوجوانان  مدارس :

واحد سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس با یک کارشناس مسئول ودوم نفرکارشناس جهت ارتقا سلامت جوانان و نوجوانان شهرستان با اجرای طرح های بهداشتی و برگزاری کلاسهای آموزشی برای گروه های هدف همچنین معاینات دانش آموزان و جوانان مشغول به فعالیت می باشند .

  جهت مشاهده شرح وظایف واحد جوانان ؛ نوجوانان و مدارس اینجا کلیک نمائید.

نام ونام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی

سر کار خانم زهرا عسگری

کارشناس مسئول جوانان ؛ نوجوانان و مدارس

260

 سرکار خانم زهره محمدی محمد آبادی

کارشناس بهداشت مدارس

261

Template settings