ارتباط با مدیریت

                     

                                          جهت مشاهده شرح وظایف پرسنل بهداشت خانواده اینجا کلیک نمائید.

نام ونام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی
فاطمه قمر پور کارشناس مسئول واحد جوانی جمعیت و سلامت خانواده ۲۳۰
فرزانه متمول کارشناس برنامه سلامت  سالمندان و سلامت میانسالان  ۲۳۴
فاطمه مرادی          کارشناس برنامه سلامت مادران ۲۳۲
فاطمه شجری کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و سلامت کودکان 231
سمانه افلاکی کارشناس جوانی جمعیت و سلامت خانواده 235
زینب سعیدی کارشناس سلامت نوزادان،احیاو نظام مراقبت مرگ زیر 5 سال 233

 

 

 

 

Template settings