ارتباط با مدیریت

معرفی واحد:

    به منظور افزایش توان و آمادگی نظام سلامت در پاسخ به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و کاهش خطرات ناشی از آن ها در جامعه ، ارتقای آمادگی و کاهش آسیب پذیری منابع و تسهیلات بهداشتی در برابر بلایا و ارتقای آمادگی و کاهش آسیب پذیری خانوارهای ایرانی در برابر بلایا و پیرو ادغام مدیریت کاهش خطربلایا در نظام شبکه، نظام مراقبت وقوع و خسارت بلایا، ارزیابی خطر بلایا در تسهیلات بهداشتی، برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها، بازتوانی در بلایا و حوادث، واحد کاهش خطر وحوادث در نظام شبکه سلامت مشغول به فعالیت می باشد.

                        جهت نمایش شرح وظایف  واحد کاهش خطر حوداث و بلایا اینجا کلیک نمائید.

نام ونام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی

سرکار خانم سمانه سالاروند

کارشناس واحد کاهش خطر حوداث و بلایا

117

 

Template settings