ارتباط با مدیریت

 

معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری­ها :

در دو بخش واگیر و غیرواگیر، وظیفه بررسی اپیدمیولوژیک بیماری‏های شایع، پیشگیری از بیماری‏ها، کنترل، حذف و ریشه‏کنی برخی از بیماری‏های واگیر را طبق دستورالعمل‏های وزارت متبوع بر عهده دارد. و با اجرای برنامه هایی از جمله مدیریت زنجیره سرما و عوارض واکسن، ایمن سازی و بیماری های نوپدید و بازپدید،  عفونت های بیمارستانی و بیماری های منتقله از آب و غذا،  گال و پدیکولوز؛ زئونوز و هاری؛ سل، مالاریا، جذام، HIV، هپاتیت و بیماریهای آمیزشی در حوزه پیشگیری از  بیماری های واگیر و غربالگری سرطان، شنوایی شناسی؛ بینایی سنجی، غربالگری نوزادان و بیماری های متابولیک، ژنتیک اجتماعی، دیابت، فشارخون،  خطرسنجی و برنامه ایراپن در حوزه پیشگیر و مبارزه با بیماری ها غیر واگیر انجام میشود.

                           جهت مشاهده شرح وظایف پرسنل پیشگیری و مبارزه با بیماریها اینجا کلیک کنید.

نام ونام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی

دکتر آزاده وفادار

کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر

119

فاطمه احمدی برزگر

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر

330

زلیخا سعیدی زاده

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر

215

محسن وفایی

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر

214

نوشین کجوئی

کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

330

سلماز رئوفی

کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

216

رقیه طباطبایی

کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

213

 

Template settings