ارتباط با مدیریت

جهت مشاهده روی دانلود فایل کیک نمایید

معرفی فرآیند

نام فرآیند

ردیف

 دانلود فایل

شناسایی زوجین ناقل تالاسمی  قبل ازدواج

 

الگوریتم شناسایی زوجین ناقل بتاتالاسمی

1

دانلود فایل 

غربالگری و ارزیابی خطر ده ساله در افراد بالای 30 سال تحت پوشش

 

الگوریتم فرآیند ارزیابی خطرده ساله سکته قلبی و مغزی

2

دانلود فایل 

شناسایی زوجین ناقل تالاسمی که به هر دلیلی قبل از ازدواج

الگوریتم فرآیند شناسایی زوجین ناقل تالاسمی در استراتژی 3

3

دانلود فایل 

کنترل زوجین تالاسمی جهت پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی ماژور

الگوریتم مراقبت زوجین ناقل تالاسمی

4

دانلود فایل 

غربالگری نوزادان بدو تولد از لحاظ کم کاری تیرویید،فاویسم،فنیل کتونوری و کم شنوایی-غربالگری و شناسایی و ارجاع بیماران مبتلا به سرطان سرویکس،پستان و کولورکتال

فرایندغربالگری نوزادان،شنوایی و سرطان

5

دانلود فایل 

شناسایی قبل از بروز بیماری های ژنتیکی

الگوریتم ژنتیک اجتماعی

6

دانلود فایل1

دانلود فایل2

شناسایی پیشگیری و درمان بیماران فنیل کتونوری

الگوریتم فنیل کتونوری

7

Template settings